Back to Jobs
Search Jobs
img img

System Control Executive

Ho Chi Minh
Fulltime
23-IC-0054
What you will do
 • Đảm bảo kiểm soát toàn diện hệ thống vận hành nghiệp vụ của công ty;
 • Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, tính chính xác của số liệu chi tiết trên hệ thống;
 • Thẩm định tính xác thực, độ tin cậy của các thông tin trong công tác quản lý điều hành hoạt động;
 • Phát hiện sớm các sai phạm, rủi ro, đề ra biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
 • Kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng/cải tiến các quy trình/quy định nhắm hạn chế rủi ro và đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và chất lượng công việc của các phòng ban;
 • Kiểm soát tuân thủ quy định về ví điện tử như hạn mức giao dịch, chính sách cho các loại ví, các sản phẩm/dịch vụ nhằm phù hợp với quy định nội bộ, Ngân hàng nhà nước, các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan;
 • Triển khai công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện sớm rủi ro, gian lận phát sinh từ các giao dịch ví điện tử;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
What you will need

 • Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính;
 • Kinh nghiệm cần thiết:
  • Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc kiểm toán, kế toán, kiểm kê, rà soát quy trình, hợp đồng;
  • Có kinh nghiệm trong công tác kiểm soát hệ thống và phân tích dữ liệu, có hiểu biết, ưu tiên đã sử dụng SQL.
 • Kỹ năng cần thiết:
  • Sử dụng thành thạo Excel;
  • Hiểu biết cơ bản về ngành fintech, các sản phẩm fintech và mô hình kinh doanh của công ty tech.
 • Tính cách cá nhân:
  • Kỹ năng giao tiếp tốt, thẳng thắn; 
  • Tỉ mỉ, quan tâm đến chi tiết và tập trung vào quy trình.
Share this job:

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)

Related Jobs

Graphic Designer
Ho Chi Minh
Fulltime
At MoMo, we see graphic design as visual storytelling that engages, informs, and inspires. We are looking for a talented Graphic Designer to join our Organization Culture team, who can take concepts and ideas and create visual representations in offline events and social media for all internal engagement activities, external employer branding campaigns, and other HR-related areas. The ideal candidate will have expert knowledge of current design software and be skilled in every step of the design process, from concept to … Continue reading Graphic Designer
Legal Intern
Ho Chi Minh
Internship/Collaborator
We are seeking a highly motivated and ambitious legal intern to join our team. This internship provides a unique opportunity for law students or fresh graduates to gain valuable experience working in a dynamic and fast-paced legal environment.Intern duration: 6 months
(Team Leader/ Manager) AML Compliance
Ho Chi Minh
Fulltime
Attract talents with the right skills and experience to build the team from scratch; Develop AML Compliance framework that comply with laws & regulations; Plan AML Compliance activities in daily operation meet expectations from Risk & Legal perspectives; Manage execution of the team, in charge quality of delivery including: Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws and regulations; Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities; Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases & provide recommendations to senior management; Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity; Collaborate with other sections such as legal, risk & internal control to ensure a comprehensive and effective AML program; Prepare periodic reports on the…

img Refer A Friend

Your Friend

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)