img

Job Opportunities

img img
Search Jobs
Group
Location
Job Types
Result for (37)
img
Associate Group Key Account Manager
Ha Noi
Fulltime
Build and maintain relationships with key stakeholders in the Public Services category to achieve business objectives; Develop a deep understanding of the Public Services landscape in Vietnam and stay up to date on the latest trends and regulations affecting the business; Work collaboratively with cross-functional teams, including Business Operations, Growth, Business Analysis, Product, and Technology to ensure the successful execution of standard services and new initiatives; Develop and execute a detailed sales plan to achieve revenue and growth targets; Deliver high-quality presentations and proposals to potential Public Services partners; Manage and maintain existing Public Services partnerships to ensure the highest levels of service and satisfaction; Analyze data and provide insights to improve the performance of the Public Services category; Collaborate with multiple internal teams (Customer Services, Accounting,…) to ensure the best service standard for Public Services transactions.
Nhân viên Telesales
Ho Chi Minh
Fulltime
Tìm kiếm và phát triển nhà bán tiềm năng mới; Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các nhà bán sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Momo; Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nhà bán; Tư vấn/ Giải đáp/ Xử lý các khiếu nại và thắc mắc về chính sách, quy trình cho nhà bán để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy với Momo; Thực hiện các yêu cầu công việc khác được giao bởi quản lý.
Salesman (Hà Nội)
Ha Noi
Fulltime
Tìm kiếm ký kết, hợp tác điểm giao dịch mới (đối tượng: nhà hàng, quán ăn, siêu thị mini, shop thời trang, phụ kiện,…); Quản lý các đối tác hiện hữu của MoMo (Hộ doanh nghiệp, Doanh nghiệp lớn/nhỏ); Chăm sóc và đào tạo, truyền thông chính sách mới kịp thời đến đối tác; Phối hợp đối tác chạy chương trình Promo/Event; Phối hợp các phòng ban khác hướng dẫn, xử lý các dịch vụ cho Điểm Giao Dịch.
Senior Key Account Manager, F&B
Ho Chi Minh
Fulltime
Maintain, develop, and sustain productive relationship with strategic F&B partners. Propose suitable campaigns in order to increase revenue for both Momo and partners; Work to guarantee of stable Momo services and provide users of best possible experiences; Report and prompt update on projects and contracts between Momo and partners; Analyze sales and overall figures in order to come up with mutual best deals for both Momo and partners; Follow up and coordinate across related teams (Product, Tech and other support teams) during cooperation period between Momo and partners.
Director of Brand and Marketing
Ho Chi Minh
Fulltime
Build and implement a long-term, holistic brand growth strategy for MoMo products & services, design and track core brand metrics systematically with key stakeholders, partner with core business and functional teams to create a cohesive brand experience that both live up to MoMo’s brand strategy and drive business outcomes; Develop and implement annual and long-term marketing plans for the overall MoMo brand and its multiple products and use cases, understanding of analytics and customer research to drive decision-making and assess results against company’s objectives; Partner with core business teams to build strategic and tactical marketing plans for the company’s major product launching and commercial campaigns, directly lead the execution team to achieve campaigns’ objectives; Lead internal creative teams and marketing functions, be responsible for their talent and capability development plans to ensure our creative and operational excellence; Develop and oversee the provision of general marketing solutions to support the company’s…
Senior Business Operations Executive
Ho Chi Minh
Fulltime
Phân tích, tìm mô hình sản phẩm phù hợp với từng đối tác (tìm hiểu mô hình hoạt động của đối tác, lựa chọn mô hình phù hợp/ xây dựng mô hình mới); Sắp xếp kế hoạch với các bộ phận nội bộ để kết nối dịch vụ, triển khai các dự án (chi tiết, linh hoạt); Đầu mối liên hệ, làm việc với đối tác và các bộ phận nội bộ để kết nối kỹ thuật và triển khai dịch vụ; Thực hiện các thủ tục nội bộ để triển khai dịch vụ (tài liệu hướng dẫn, biên bản nghiệm thu, quyết định, thông báo,…); Làm việc với các đối tác để triển khai dịch vụ (tài liệu hướng dẫn, quy trình phối hợp, quy trình tích hợp…); Theo dõi, vận hành dịch vụ sau khi triển khai, xử lý lỗi trong quá trình vận hành dịch vụ, hỗ…
Senior Software Engineer
Ho Chi Minh
Fulltime
MoMo is the market leader in mobile payments in Vietnam. We strive to make all transactions fast, easy and joyful. We are looking for an experienced Software Engineer to join our growing Big Data & AI team. At MoMo, we are making Machine Learning the core component to almost every part of the product – product recommendation, personalization, risk scoring, fraud detection and promotion targeting. As a software engineer of a Machine Learning system, you will have a unique opportunity … Continue reading Senior Software Engineer
Legal Manager, Securities
Ho Chi Minh
Fulltime
Tư vấn, tham mưu và đề xuất cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban về các giải pháp pháp lý đối với các dịch vụ tư vấn tài chính, các sản phẩm và giải pháp cấu trúc tài chính cho khách hàng và nội bộ. Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý mới để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ/tránh các xung đột phát sinh. Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý đối với các văn bản định chế, quy định, quy chế nội bộ, các mẫu biểu, tài liệu, hồ sơ cần thiết để vận hành được các sản phẩm tài chính, dịch vụ do các Đơn vị phát triển. Xây dựng, hỗ trợ xây dựng, thương thảo các mẫu biểu Hợp đồng, văn bản ký kết với các đối tác kinh doanh, với khách hàng, các Phòng Ban…
AML Compliance Manager
Ho Chi Minh
Fulltime
Attract talents with the right skills and experience to build the team from scratch; Develop AML Compliance framework that comply with laws & regulations; Plan AML Compliance activities in daily operation meet expectations from Risk & Legal perspectives; Manage execution of the team, in charge quality of delivery including: Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws and regulations; Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities; Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases & provide recommendations to senior management; Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity; Collaborate with other sections such as legal, risk & internal control to ensure a comprehensive and effective AML program; Prepare periodic reports on the…
Growth Executive
Ho Chi Minh
Fulltime
In charge of the overall management and execution of major marketing campaigns, promotional programs, launching of new product features, and other projects as required; Work with cross-functional team including data analytics and product development to generate ideas and develop an end-to-end growth plan; Work with data analytics team to create and perform key reports and analyses for the management team for the reporting and decision-making regarding the projects; Work with the creative and operations team for the execution of marketing and communications plans.
Senior Product Executive, OTA
Ho Chi Minh
Fulltime
Identify user needs and business impact and gather input from other stakeholders, and use these to inform the product vision and roadmap; Work with designers, create simple, intuitive yet efficient user experiences (primarily mobile) that make customers smile by guiding designers; Develop product roadmap and feature release plans. Prioritize and execute with our all-star engineering team to implement and roll out new features; Gather relevant data and conduct product development and manage project trackers, timelines, and lead cross-functional groups to deliver on project objectives; Communicate, coordinate, and align with many stakeholders across the organization. Thrive in an ever-changing landscape, from a meeting ideating on new ways to improve a design to a meeting with engineers asking implementation questions about your feature specs. Work with go-to-market stakeholders to launch features; Launch new products and features, test their performance, measure impact, and iterate quickly.
Senior Data Scientist
Ho Chi Minh
Fulltime
MoMo is the market leader in mobile payments in Vietnam. We strive to make all transactions fast, easy and joyful. We are looking for an experienced Data Scientist to join our growing Big Data & AI team for new financial service products. At MoMo, we make Machine Learning the core component to almost every part of the product – product recommendation, personalization, risk scoring, fraud detection, promotion targeting and financial services. As a Data Scientist, you will have a unique … Continue reading Senior Data Scientist
Product Lead, Risk
Ho Chi Minh
Fulltime
Work with senior management to create product strategy and roadmap; Understand markets, competition, customer/user requirements in depth regarding any concerns in using digital identity to transact on e-wallet platform; Understand internal risk management policies in depth to counter with inappropriate behaviors on MoMo platform resulting negative impact to MoMo and its user community; Focus on user experience (UX) to ensure solutions are trustworthy, engaging and highly adopted by customers; Identify market opportunities, build business cases, and define product vision and strategy for MoMo and key verticals; Build Product team to implement the assigned features effectively; Work closely with the Risk Management team to formulate strategic insights and propose action plans to achieve business objectives; Work collaboratively with engineers and cutting-edge technologies; Analyze users’ data and feedback to measure the product’s effectiveness and make necessary adjustments.
Motion Designer
Ho Chi Minh
Fulltime
Create and deliver motion graphics in various media including mobile application, education clips, corporate videos, social platforms, websites, marketing demos, etc; Prepare design plan, concept, and layout for motion graphic project; Assist in selecting audio, video, colors, animation, etc for graphic design; Work with editors, producers, and other designers to resolve technical and/or design issues; Edit raw video footage and add effects/elements to enhance motion graphics; Research, analyze best design techniques and solutions to create motion graphics; Participate in brainstorming session to share new design perspectives and ideas.
InvestTech Product Manager
Ho Chi Minh
Fulltime
Lead InvestTech vertical, overseeing all investment products’ operational and financial performances; Understand markets, competition and customer/user requirements in depth; Identify market opportunities, build business cases, build partnerships and define product vision and strategy for MoMo and key verticals;   Work with senior management to create product plans and roadmaps; Manage and coordinate all development and testing for new investment products and investment product changes; Maintain all investment products’ daily operations and own all applicable product enhancements; Own investment product from concept through launch, along with future integration on the MoMo e-wallet platform; Connect with the e-wallet customers, their journey and desired value propositions to identify insights to drive decisions;  Utilize research and analytics to build delightful and innovative products; Oversee development stages and evaluate product progress at each integration; Define vision and anticipate client needs to deliver relevant Investment Products.