img

News

img img

Careers

Generative AI Hackathon 2023 – Ai cũng có thể “xài” AI

Với mục tiêu lan tỏa AI và khám phá tiềm năng ứng dụng AI vào nhiều loại hình công việc cũng như quy trình tại MoMo cùng các công ty thành viên, MoMo đã tổ chức Cuộc thi Generative AI Hackathon 2023 – Ai cũng có thể “xài” AI từ 16/8/2023 đến 03/10/2023.