img

News

img img

Our Life

Workshop “Xây dựng khả năng phục hồi bằng tỉnh thức”

Với sự đồng hành của chị Nguyễn Quỳnh Chi – Founder của Mindfitness Education and Training Company, Workshop “Xây dựng khả năng phục hồi bằng tỉnh thức” diễn ra chiều 26/4/2024 đã giúp MoMoers tìm hiểu và thực hành về tỉnh thức một cách gần gũi và thiết thực. Trong môi trường công việc, tỉnh thức không chỉ giúp nâng cao khả năng tập trung, thúc đẩy sáng tạo, mà còn giúp bạn tăng khả năng phục hồi (resilience) và … Continue reading Workshop “Xây dựng khả năng phục hồi bằng tỉnh thức”