Back to Jobs
Search Jobs
img img

Executive – Credit Risk Management

Ho Chi Minh
Fulltime
24-FS-0168
What you will do
 • Monitor credit portfolio performance of assigned lending products, including but not limited to sales volume, approval rate, collection performance, credit loss rate, approval & UW costs, collection costs, marketing costs, EBITDA – P&L;
 • Evaluate & revise timely the verification process, risk acceptance criteria, scoring matrix, risk targets and collection targets of assigned products in order to meet business/product needs;
 • Use early risk indicator metrics and data visualization effectively to report portfolio performance and support decision-making, escalate issues that threaten portfolio;
 • Optimize operational performance & potential improvements of every end-to-end approval process & collection process of assigned product, propose and take corrective actions and monitoring;
 • Able to deep dive analyze, explore data analysis on both internal & external data, backtest external data service & propose to implement in order to manage either portfolio risk performance or sales target or profitability target;
 • Coordinate with related teams/partners to enable/enhance approval STP, implement new changes and monitor after go-live.
What you will need
 • Two or more years of experience in retail Credit Risk Management or Fintech lending;
 • Strong knowledge at credit score, fraud score, behavior score; cross credit score model; backtest external/alternative data;
 • Proficient in SQL, bigquery, data visualize as data studio/powerBI; using python or Rstudio is a plus;
 • Bachelor’s degree (or equivalent) in finance or related field;
 • Logical thinking, proactive, data mining is a plus.
Share this job:

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)

Related Jobs

Associate Executive – Risk Management, Securities
Ho Chi Minh
Fulltime
Phát triển Sản phẩm Giao dịch Ký quỹ: Nắm vững yêu cầu và mô hình ký quỹ, hiểu rõ nhu cầu của thị trường và khách hàng; Xác định tính năng và đặc điểm cần có của sản phẩm giao dịch ký quỹ dựa trên nhu cầu thị trường và mục tiêu kinh doanh; Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ giao dịch ký quỹ; Đánh giá hiệu suất các sản phẩm giao dịch ký quỹ và đề xuất cải tiến, tối ưu hóa tính năng và trải nghiệm người dùng; Theo dõi và đánh giá hiệu suất thị trường và các sản phẩm cạnh tranh, từ đó đề xuất và triển khai các chiến lược cạnh tranh. Đề xuất và phát triển khung Quản lý Rủi ro: Đánh giá, định lượng và quản lý rủi ro liên quan đến các sản phẩm…
(Associate) Executive – Risk Management
Ho Chi Minh
Fulltime
Xây dựng và quản lý các quy định liên quan đến dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán MoMo, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng các quy định về ví điện tử như hạn mức giao dịch, chính sách cho các loại ví, các sản phẩm/dịch vụ nhằm phù hợp với quy định cho phép của Ngân hàng nhà nước và các tổ chức quốc tế; Thực hiện đánh giá rủi ro các luồng sản phẩm, dịch vụ hiện hữu và sắp triển khai, đề xuất các chốt kiểm soát đối phó rủi ro; Phân tích dữ liệu, phân tích hành vi người dùng, nhận diện, phân tích các xu hướng bất thường và đề xuất phương án xử lý nhằm hạn chế rủi ro mất tiền của khách hàng, nhưng vẫn đồng…
Senior Executive – Telesales
Ho Chi Minh
Fulltime
Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý nhóm telesales để đạt được các mục tiêu bán hàng qua điện thoại theo kế hoạch đề ra của công ty.

img Refer A Friend

Your Friend

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)