Back to Jobs
Search Jobs
img img

Nhân Viên Vận Hành Thị Trường Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh
Fulltime
23-DLS-0541

What you will do
 • Câp mã QR cho các cửa hàng;
 • Kim tra quy trình thanh toán ti ca hàng;
 • Kim tra hin trng POSM và thay thế nếu hư hng;
 • Chp hình POSM và lưu tr;
 • Nghim thu các chương trình khuyến mãi đang din ra;
 • Tiếp nhn nhng phn hi và chuyn thông tin cho các bên liên quan đ hỗ tr cho đi tác;
 • Cung cp và thu hi thiết bị thanh toán cho ca hàng;
 • Các vic phát sinh khác đưc qun lý trc tiếp yêu cu.
What you will need
 • Chuyên môn: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực thị trường, thanh toán điện tử, các ngành nghề liên quan, chăm sóc khách hàng tốt;

 • Nam có sức khỏe tốt, chấp nhận đi thị trường (chiếm 95% thời gian làm việc) , gặp gỡ và làm việc trực tiếp với đối tác;

 • Có hiểu biết với công nghệ di động, thanh toán offline, Mobile apps, Ví điện tử…;

 • Kỹ năng Excel thành thạo;

 • Kỹ năng tư vấn đối tác, giao tiếp tốt, xây dựng mối;

 • Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;

 • Thái độ tốt, nhã nhặn, chịu khó và có tinh thần quan hệ tốt với đối tác.

Share this job:

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)

Related Jobs

Manual Tester, CVS
Ho Chi Minh
Fulltime
Create/Modify test-related artifacts (test cases, test reports, test plans); Work closely with the development and project teams to understand project requirements and specifications; Participate in peer review and inspect requirement documents; Prepare test data and environment as needed to complete testing assignments; Perform all phases of testing including functional, system, and regression testing; Track and control testing progress, and report to team leader about any quality problems/issues of the project; Analyze and raise the issues, propose the solution to improve the system; Define, and maintain the test automation framework and ensure that appropriate testing tools are selected and applied optimally; Handle manual investigation and reproduction of functional software issues, and root cause analysis of existing test script failures.
Manual Tester, Đà Nẵng
Da Nang
Fulltime
Create/Modify test-related artifacts (test cases, test reports, test plans); Work closely with the development and project teams to understand project requirements and specifications; Participate in peer review and inspect requirement documents; Prepare test data and environment as needed to complete testing assignments; Perform all phases of testing including functional, system, and regression testing; Track and control testing progress, and report to team leader about any quality problems/issues of the project; Analyze and raise the issues, propose the solution to improve the system; Define, and maintain the test automation framework and ensure that appropriate testing tools are selected and applied optimally; Handle manual investigation and reproduction of functional software issues, and root cause analysis of existing test script failures.
Nhân Viên Vận Hành Thị Trường Thuận An – Bình Dương
Fulltime
Câp mã QR cho các cửa hàng; Kiểm tra quy trình thanh toán tại cửa hàng; Kiểm tra hiện trạng POSM và thay thế nếu hư hỏng; Chụp hình POSM và lưu trữ; Tiếp nhận những phản hồi và chuyển thông tin cho các bên liên quan để hỗ trợ cho đối tác; Cung cấp và thu hồi thiết bị thanh toán cho cửa hàng; Các việc phát sinh khác được quản lý trực tiếp yêu cầu.

img Refer A Friend

Your Friend

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)